Badstu- og badekultur

Kulturhistorie

For 200 år siden åpnet et flytende badehus i Indre Oslofjord. Den såkalte “Bademachinen” ble foreslått av kjøpmannen Jørgen Young (ja, han Youngstorget er oppkalt etter) etter Kommandanten på Akershus festning hadde motsatt seg planer om et fast badehus på festningsområdet. “Bademachinen” hadde seks private værelser med hvert sitt vindu og inkludert i prisen på 10 skillinger var overfart fra Slottshavnen med robåt. I løpet av få år ble “Bademashinen” så populær at flere flytende badehus fant sin plass i fjorden om sommeren og ved slutten av 1800-tallet var det nærmere ulike 15 badeanlegg. 

Badekulturen var til å begynne med ikke særlig demokratisk og den rådende moralen første til et magert tilbud for kvinner, for ikke å nevne arbeiderklassen. “Den simplere klasse” tok til å hoppe i sjøen, åpenlyst foran forbipasserende, og dette i en tid før badedrakter! Rystende beretninger om slike tilfeller førte til et forslag om å åpne fribad for folk flest og et herrebad ble opprettet av Christiania Byes Vel 1839, og året etter et kvinnebad. Senere tok kommunen over ansvaret for slike fribad.

Med økende forurensning og skipstrafikk etter århundreskiftet ble indre havnebasseng et mindre attraktivt badeområde. Badeglade Oslofolk flyttet trakk mot badeplasser med friskere vann, som Bygdøy og Nordstrand, og etter hvert Hovedøya bad som åpnet sommeren 1914. Innen utgangen av andre verdenskrig var indre havnebasseng blottet for badeanlegg. 

Helse

Bading har blitt ansett som helsebringende i årtusener og hydroterapi, altså vannkurer, har røtter i antikken. I løpet av 1700-tallet publiserte flere britiske og tyske leger bøker om de helsebringende effektene av kaldt vann. Sjøbad ble ansett som en slags universal-kur i Viktoriatiden og badekulturen i 1800-tallets Christiania bygget på britiske praksiser.

De siste årene har Oslo´s havneområde igjen blitt et ** sted for bading. Dagens badekultur i fjorden er variert og inkluderer økt bruk av badstu, eller sauna. Det finske ordet refererer til et damp-bad eller badehuset der man tar et slikt bad. Ulike former for saunaer har blitt datert tusener av år tilbake, mens den moderne saunaen med vedovner av metall med pipe ble oppfunnet og utbredt under den industrielle revolusjon. Med kokvarme temperaturer er også nedkjøling en viktig del av sauna-praksis og tradisjonelt innebærer dette en dukk i vannet eller basing i snøen om vinteren. Den samme effekten blir i dag ofte oppnådd med veksling mellom sauna og kalde bad ved spa over hele verden. 

Dette kan virke som en ganske ekstrem approach til velvære – så hvorfor utsetter vi oss for den såkalte “Nordic Cycle”? 

Sauna – immunsystem, dopamin

Hot + cold – endorfiner 

Vi er glade for at badekulturen i havnebassenget er inne i en ny storhetstid! At vi igjen har badevann av god kvalitet, men nå også praktiske badedrakter og at alle kjønn kan bade sammen.

Stolte av å bidra til denne badekulturen og saunakulturen som en del av den

Gjennom tidene har vannkurer variert og det har også legenes syn på dem.

Innvortes og utvortes

Legen vil neppe be deg drikke sjøvann i dag