Blått Flagg til KOK Oslo

Det er med stor glede og inderlig begeistring vi kan annonsere at KOK Oslo har oppnådd den høythengende, internasjonale utmerkelsen Blått Flagg for alle sine fire båter i 2021. Som én av bare to bedrifter som kan si det samme! Men nå håper vi å inspirere andre båter til selv å søke.

I Oslo er det, i tillegg til KOK, kun badestranden Huk og Kongelig Norsk Seilforening som får heise Blått Flagg i 2021. Vi gratulerer så masse til begge disse, og vil takke alle medarbeidere i KOK og ikke minst deg som gjest, for uten dere var dette ikke mulig ❤️

Også takk til Innovasjon Norge og Oslo Kommune for viktige bidrag 🙏🏾

Alle KOKs lokasjoner nå skal søke om sertifiseringen Blått Flagg!

For i vår visjon ligger et brennende ønske om å skape en plass som gir folk tilgang til naturen og havet og alle vannveiene som flyter dit, hele året. Slik skal KOKs badegjester kjenne styrket eierskap til hav, sjø og elv, og dermed glede over ansvaret for å bevare dette magiske kretsløpet 🐳

Som vanlig finnes et klokt hode med noe å si om saken:

“No one will protect what they don’t care about; and no one will care about what they have never experienced.”

Sir. David Attenborough

Slik beskriver stiftelsen FEE – Foundation For Environmental Education selv sertifisering Blått Flagg:

Blått Flagg er et miljøsertifikat for strender, marinaer og bærekraftige aktivitetsbåter. Utmerkelsen tildeles årlig til over 4000 strender, marinaer og båter i 46 land på tvers av Europa, Afrika, Asia, Oceania, Sør- og Nord Amerika.

Formålet med Blått Flagg er å bidra til å fremme bærekraftig utvikling ved strender, marinaer og blant tilbydere av bærekraftige båtturer. Dette skjer gjennom strenge krav til blant annet miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, og miljøopplæring og informasjon.

Blått Flagg programmet ble startet i Frankrike i 1985 og i resten av Europa fra 1987. Formålet var å engasjere strender til å overholde EU’s badevannsdirektiv. I 2001 ble Sør-Afrika som første land utenfor Europa tatt opp. Les mer om denne utviklingen på Blått Flaggs internasjonale hjemmeside.

At en strand, marina eller båt er tildelt Blått Flagg betyr at gjestene kan føle seg trygge med tanke på både vannkvalitet og sikkerhet. Gjestene får et synlig bevis på at omgivelsene og driften av stranda, marinaen, eller båten er ivaretatt på best mulig måte.

Blått Flagg er også et verktøy for kommunen og eier å vise at de tar ansvar for miljøet på og rundt det aktuelle området, og at de ønsker å fremme miljøriktig adferd i kommunens friområder. Videre synliggjør Blått Flagg innsatsen som er lagt ned både mht. badevannsovervåking, sikkerhet, service og miljøledelse ovenfor gjestene.

Les mer på deres sider https://blattflagg.fee.no/

Kart over verneområder i oslofjorden:

Kart over verneområder i oslofjorden
KOK OSLO