Sauna and bathing culture

“Oslo er forvandlet til en badeby der fjordbad midt i hovedstaden er blitt en hverdagslig favoritt. Det lover godt for byens fremtid.” Dette skriver ByplanOslo om byens badelandskap i 2019. Vi deler deres begeistring for denne utviklingen og som skamløse promotører av Oslo´s badeliv ønsker vi å dele litt historie om badebyen Oslo, sjøbad og badstubad! 

Oslo´s badekulturhistorie

For 200 år siden åpnet et flytende badehus i Indre Oslofjord. Den såkalte “Bademachinen” ble foreslått av kjøpmannen Jørgen Young, kanskje best kjent i dag som mannen Youngstorget er oppkalt etter. Forslaget ble reist etter kommandanten på Akershus festning hadde motsatt seg planer om et fast badehus på festningsområdet. “Bademachinen” hadde seks private værelser med hvert sitt vindu og inkludert i prisen på 10 skillinger var overfart fra Slottshavnen med robåt. I løpet av få år ble “Bademashinen” så populær at flere flytende badehus fant sin plass i fjorden om sommeren og ved århundreskiftet fantes det nærmere 15 ulike badeanlegg i indre havnebasseng. 

Badekulturen var til å begynne med ikke særlig demokratisk og den rådende moralen førte til et magert tilbud for kvinner, for ikke å nevne arbeiderklassen. “Den simplere klasse” tok til å hoppe i sjøen, åpenlyst foran forbipasserende, og dette i en tid før badedrakter. Rystende beretninger om skamløs badeoppførsel førte til et forslag om å åpne et fribad og et herrebad ble opprettet av Christiania Byes Vel 1839. Året etter åpnet et tilsvarende kvinnebad og senere tok kommunen over ansvaret for å drifte fribadene.

Med økende forurensning og skipstrafikk etter århundreskiftet ble indre havnebasseng gradvis et mindre attraktivt badeområde. Badeglade Oslofolk trakk mot badeplasser med friskere vann, som Bygdøy og Nordstrand, og etter hvert Hovedøya bad som åpnet sommeren 1914. Innen utgangen av andre verdenskrig var indre havnebasseng blottet for badeanlegg. 

Helsebringende bad

Bading har blitt ansett som helsebringende i årtusener og hydroterapi, altså vannkurer, har sine røtter i antikken. I løpet av 1700-tallet publiserte britiske og tyske leger bøker om de helsebringende effektene av kaldt vann. Sjøbad ble ansett som en slags universal-kur i Viktoriatiden og badekulturen i 1800-tallets Christiania bygget på britiske praksiser og badetrender.

I dag er badekulturen i Oslofjorden variert og inkluderer økt bruk av badstu, eller sauna. Det finske ordet refererer til et damp-bad eller badehuset der man tar et slikt bad. Ulike former for saunaer har blitt datert tusener av år tilbake, mens den moderne saunaen med vedovner av metall med pipe ble oppfunnet og utbredt under den industrielle revolusjon. Med kokvarme temperaturer er også nedkjøling en viktig del av sauna-praksis og tradisjonelt innebærer dette en dukkert i vannet eller basing i snøen om vinteren. Den samme effekten blir i dag ofte oppnådd med veksling mellom sauna og kalde bad ved spaanlegg over hele verden. Dette kan virke som en ganske ekstrem tilnærming til velvære – så hvorfor utsetter vi oss med begeistring for den såkalte “Nordic Cycle”?  

Forskning på de fysiologiske og psykologiske effektene av saunabad har økt samtidig som “hot and cold plunge” har blitt populært verden over. Blant annet viser nylige studier fra Finland at regelmessig bruk av badstu kan ha gunstige effekter på blodtrykk og kan relateres til en lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og demens. Likevel oppsøker trolig flertallet badstuer for den mer umiddelbart merkbare gevinsten. Følelsen av avslappethet og mental velvære som mange forbinder med kombinasjonen av varme og kalde bad kan, ifølge forskere, være knyttet til økt produksjon av av endorfiner. Det finnes med andre ord studier som tyder på at kroppene våre lindrer stress og smerte når vi utsettes for ekstreme temperaturer. 

For oss som møter tusener av badeglade badstugjester hvert år er ikke dette noen overraskelse. Spør du oss skal det godt gjøres å forlate en badstuøkt uten litt lavere skuldre og litt mer ro i sjela. Derfor er vi stolte av å bidra til Oslo´s nye bølge av badekultur og til tilgjengeliggjøring av saunabad i hverdagen. Vi gleder oss over at havnebassengets nye storhetstid, hvor vi igjen har badevann av god kvalitet, men også praktiske badedrakter og aksept for at alle kjønn bader sammen! 

[En avsluttende setning om at KOK gleder seg til å ta dere imot igjen snart osv…?]