3 tips til økt trivsel på jobb

Det er nesten en selvfølge at å trives på jobb er viktig, men dette store ordet kan innebære like mange faktorer som det er ansatte i bedriften. Vi har håndplukket 3 tips fra ledere på trivsel-feltet.

1. Fokuser på glede

Trivsel på jobb

Glede skaper motivasjon, som skaper produktivitet, som skaper gode resultater. Dette viser en drøss av studier. Men det er ikke sånn at om bare noen er glade hele tiden, så er alt bra. Å jakte på glad-følelsen kan faktisk ha motsatt effekt, for det å være glad er ikke noe mål i seg selv.

Drypp av glede i hverdagen er mer oppnåelig, og hvis du vil bli gladere og mer fornøyd er trikset å nyte reisen, mener Michael Kerr aka “The Workplace Energizer”. Å nyte reisen gjør du ved å bli oppmerksom på øyeblikk du kan være takknemlig for i hverdagen. Han tipser videre om at du kan øke nivået av trivsel på jobb ved å gjøre mennesker rundt deg glade, feire de små tingene og linke det til en følelse av mening.

2. Synliggjør de store målene

Arbeidsplassen kan kan gjøre det å trives enkelt – eller vanskelig. Trivsel er subjektivt, men en artikkel hos Forbes tipser om konkrete måter lederskapet kan dyrke et miljø som vekker glede hos ansatte. Som for eksempel:

1. Å skape en kultur som handler om å bygge relasjoner og fellesskap. Når en viser interesse for medarbeidere som mennesker og ikke bare arbeidstakere skaper det bånd og en følelse av å bli sett – som er viktig uansett stillingstittel.

2. Sørg for at ansatte forstår selskapets mål og deres unike rolle i å nå disse målene. Når folk forstår hvordan deres innsats og måloppnåelse bidrar til å nå selskapets overordnede mål, får de en følelse av handlefrihet og et løft i selvtilliten, som igjen bidrar til tilfredshet og glede.

3. Bruk humor

Trivsel på jobb

Jon Morten Melhus er begeistringseksperten som mener at bruk av humor er et bra sted å starte for å skape trivsel på jobb. For menneskedyret er humor kritisk for overlevelse. Kan vi tenke på det som kritisk for en bedrifts overlevelse også?

– Sans for humor er en ferdighet som hjelper oss å mestre stress, frustrasjon, ubehag og andre daglige problemer. Når livet blir krevende, vondt og vanskelig, kan vi bruke humor til å skape distanse. Tunnelsynet du får når du er stresset, åpnes opp med latter, sier Melhus i this article.

Boken Latterlig Lønnsomt, som han har skrevet sammen med Trond Haugen, har en talende tittel. Lederen må gi tydelige signaler på at det er OK med humor.

– Det lederen setter fokus på, det skjer. Lederen må signalisere at det er lov å ha det moro, og støtte tiltak for dette, ikke riste på hodet. Og så må man ta veldig godt vare på de menneskene som er morsomme og som sprer glede – humørsprederne gjør en svært viktig HR-jobb.

Visste du at...

Formålet til KOK er å gjøre folk glade? Vi har bedriftspakker som kan begeistre de ansatte, og skreddersyr behovene til din bedrift. Vi kan nesten garantere at dette er noe som øker nivået av trivsel på jobb. 

en_USEnglish