Verdens miljødag - årets viktigste dag

Skrevet av Lina Hindrum

Verdens Miljødag

Når sommeren er i full sving er det ingenting vi elsker mere enn å ta oss en dukkert. 

Hvorfor dra til syden når sommeren er best her hjemme i Norge? Men det å bade i rent vann er ingen selvfølge. På strender og badeplasser over hele verden er forurensning og forsøpling en utfordring. Enkelte steder har det blitt forbud mot å bade fordi det ikke lengre er forsvarlig.

Hvert år arrangerer FN Verdens Miljødag for å fremme miljøutfordringer vi står overfor og da spesielt knyttet til bærekraft og biologisk mangfold. I 2022 handler det om å sette fokus på restaurering og å bygge opp igjen, plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruk. #GenerationRestoration.

Vi i KOK ønsker å tilgjengeliggjøre havet, elver og sjøer for bading hele året. Slik skal vi vise dem som bor ved vannet hvor magisk og livgivende rent vann er, og inspirere dem til å bidra til å beskytte det marine liv både i nærmiljøet og på globalt nivå. Gjennom å opprette KOK i flere byer skal vi sette fokus på viktigheten av at lokale myndigheter tar ansvar for begrensning av utslipp og søppel rundt byene og ved havet. 

Vi er ringer i vann

Overordnet for det biologiske mangfoldet er vi avhengig av å ha et klima som er intakt, som gir oss det livsgrunnlaget vi trenger både nå og i framtiden. Klimaet påvirker temperaturen i vannet som har hatt store konsekvenser for Oslofjorden og livet der, kan Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes Klimaaksjon fortelle oss. Han forteller at da han var ung var det helt vanlig at Oslofjorden frøys til om vinteren og ble til en stor skøytebane, noe som er sjelden vare nå til dags. 

Før i tiden var det både hval, brisling, torsk og sei Oslofjorden. I dag kan du fiske makrell ute på sommeren, men Oslofjorden som oppvekstområde for fisk er desverre et tilbakelagt stadiet, og det er noe vi må ta inn over oss. 

Verdens Miljødag

Even Nord Rydningen, leder for Klimabrølet, kunne også fortelle oss om situasjonen i Oslofjorden. 

 – Jeg synes det er rart at vi som Osloborgere ikke har reagerte mer på at torsken er faktisk helt utrydda i Oslofjorden, fordi livsbetingelsene er helt ødelagt i forbindelse med den økte temperaturen og ødelagte yte midler. Torsken den tilhører min barndom men ikke lille Harriet og Harald på 3 år. De skal aldri få fiske en torsk i Oslofjorden sammen. Dette er ikke abstrakt, det er faktisk noen som allerede har skjedd. Derfor må vi erkjenne det og ta tak framover. Vi er ikke dråper i havet, vi er ringer i vann, og det har mye å si hva du gjør, hva du snakker om og ikke minst hva du stemmer på, sier han.

Klimabudsjett

Det er likevel en del positive ting som skjer i Oslo og kommunen har mange planer om hvordan vi kan bli en nullutslippsby innen 2030, og det blir lagt merke til internasjonalt. Det kommer folk fra New York, Milano og hele verden for å lære om Oslos klimabudsjett, fordi det er helt nytenkende at man setter en verdi på utslipp. Og det er akkurat slike tiltak og mål som kan stanse temperaturøkningen i vannet slik at livsgrunnlaget til de ulike artene blir bedre. 

– Det samme må vi gjøre med naturen, vi må begynner å sette en verdi på naturen vår, sier Even Nord Rydningen.

Miljøsertifiseringen Blått Flagg

Blått Flagg

I 2022 ble KOK Oslo tildelt den prestisjefylte miljøsertifiseringen Blått Flagg. Det er kun Huk, Kongelig Norsk Seilforening og KOK Oslo som har fått utmerkelsen. Du kan finner kart over hvor ellers i landet de kan heise Blått Flagg i linken under.

Det å ha et Blått Flagg betyr at gjestene kan føle seg trygge med tanke på både vannkvalitet og sikkerhet. Gjestene får et synlig bevis på at omgivelsene og driften båten er ivaretatt på best mulig måte. Formålet med Blått Flagg er å bidra til å fremme bærekraftig utvikling ved strender, marinaer og blant tilbydere av bærekraftige båtturer. Dette skjer gjennom strenge krav til blant annet miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, og miljøopplæring og informasjon.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, avslutter Steinar Winter Christensen med å si, og det synes vi er en fin tanke å ta med seg inn i sommerdagene i vårt vakre land og frem til neste, og neste og neste Verdens Miljødag. 

Verdens miljødag 2021 – Reimagine. Recreate. Restore

Sertifiseringer — Blått Flagg

en_USEnglish