Hvordan bli mindre ensom

Følelsen av fellesskap er viktig for å bekjempe ensomhet, som er årets fokus på Verdensdagen.
Les videre for flere måter å motvirke ensomhet og utenforskap på.

En stor gruppe i samfunnet kjenner på ensomhet. Det er en utfordring for den psykiske folkehelsa, ifølge Verdensdagen for psykisk helse, som markeres 10. oktober hvert år. Ensomhet er tungt for den enkelte, men det er også tungt i et samfunnsperspektiv fordi det kan føre til isolering, sykemeldinger, apati og utenforskap som ikke er så enkelt å snu.

Men det er mulig, og vi kan alle gjøre de små tingene for oss selv og andre.

Finn andre som deler dine interesser

Nettstedet Verdens beste nyheter skriver om en overraskende metode for hvordan bli mindre ensom – grøntområder i byer. Det er forsket på at når en har tilgang til natur rundt seg kan følelsen av ensomhet minske. Å se trær, himmelen eller høre fugler, selv når en er alene har, ifølge forskningen artikkelen henviser til, positiv effekt på å redusere følelsen av ensomhet.

Det er et viktig poeng at faktisk ensomhet og opplevd ensomhet er to forskjellige ting. Når man er omringet av natur, minsker den opplevde følelsen av ensomhet. En grunn til dette kan være:

  • Vi føler oss mindre ensomme i det fri, for naturen dømmer oss ikke, den stiller ingen krav – den er bare der, sier psykolog Trine Karsholt i artikkelen.
  • Du trenger ikke å prestere, og naturen roer nervesystemet ditt. Vi kommer i en tilstand av tilknytning og avslapning som man ikke kan få ved å gå i en stor folkemengde eller ved å se på bygninger.
  • Naturen er gratis og inkluderende, og fin å oppleve både alene eller sammen med andre. 
Hvordan bli mindre ensom

Helse Norge har flere gode råd mot ensomhet. Et av dem er å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre.  Hvis du har en interesse eller hobby, forsøk å pleie denne i et felleskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der du treffer de samme personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt bli venner, skriver de på helsenorge.no.

På KOK opplever vi at folk i alle aldersgrupper kommer nærmere hverandre når de deler tid sammen i badstuen.
Vennskap fødes og samhold spirer rundt den dampende, varme ovnen. 
Det er et intimt rom hvor man senker guarden og kan være seg selv.

Vi er alle i samme båt

En rapport fra NORCE med tittelen Sammen mot utenforskap – Aktiv på dagtid, viser at meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og å forebygge utenforskap. Verdensdagen legger til at vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer.

Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap. 

KOK stiller seg hundre prosent bak dette budskapet og ønsker å være nettopp en slik arena.  

I badstuen blir en inkludert i en varm boble uten demografiske skillelinjer. Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra, hva du heter, hva du jobber med, om du er gift eller singel eller om ting er komplisert! Når vi sitter der, svette og røde i fjeset og gruer oss til å dyppe kroppen i det kalde vannet, er vi alle i samme båt.

Vi trenger hverandre, dere! Ikke bare for å overleve som art, eller for å tørre å hoppe i havet, men livene våre blir rikere når vi slipper andre inn i hjertet, våger å ta kontakt med folk vi ikke kjenner og åpne opp for nye perspektiv. 

Når du til slutt hopper i havet vil du kjenne på mot og mestring. Og en dose endorfiner! I selskap med andre, skaper det et unikt fellesskap.  

Privat badstu

Foto: Guro Thobru

Ses i badstuen, til gode samtaler, endorfinøkning og fellesskap!

en_USEnglish