Bærekraft på KOK

KOK Oslo er superstolte over å i 2024 ha blitt tildelt den høythengende miljøsertifiseringen Blått Flagg for fjerde året på rad!

Ikke bare det, men vi er en av kun to båt-bedrifter i Skandinavia som har oppnådd dette. 

Hvert år må vi resertifiseres, og om vi ikke oppnår kriteriene må flagget senkes og fjernes. Og det vil vi jo helst ikke. Ikke bare fordi det er stas med flagg (ja, sant), men fordi vi vil vise at vi bryr oss. 

Selvfølgelig er også andre former for bærekraft viktige for KOK.

Noe av årsaken til at vi startet var jo at vi ønsker å være en del av løsningen heller enn problemet.
Men er vi det? Og hvis ikke – hvordan kan vi bli det?

Dette ønsker vi å avdekke og jobber for tiden blant annet med en bærekraftsrapport med klimaregnskap. Inntil videre kan du se videoen under om hva Blått Flagg er, og hva som må være på plass for at en bedrift skal bli sertifisert. 

Bærekraft og Blått Flagg

Blått Flagg programmet ble startet i Frankrike i 1985 og i resten av Europa fra 1987. Formålet var å engasjere strender til å overholde EU’s badevannsdirektiv. I 2001 ble Sør-Afrika som første land utenfor Europa tatt opp. Les mer om denne utviklingen på Blått Flaggs internasjonale hjemmeside.

Blått Flagg er et miljøsertifikat for strender, marinaer og bærekraftige aktivitetsbåter. Utmerkelsen tildeles årlig til over 4000 strender, marinaer og båter i 46 land på tvers av Europa, Afrika, Asia, Oceania, Sør- og Nord Amerika.

Formålet med Blått Flagg er å bidra til å fremme bærekraftig utvikling ved strender, marinaer og blant tilbydere av bærekraftige båtturer. Dette skjer gjennom strenge krav til blant annet miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, og miljøopplæring og informasjon.

At en strand, marina eller båt er tildelt Blått Flagg betyr at gjestene kan føle seg trygge med tanke på både vannkvalitet og sikkerhet. Gjestene får et synlig bevis på at omgivelsene og driften av stranda, marinaen, eller båten er ivaretatt på best mulig måte.

Blått Flagg er også et verktøy for kommunen og eier å vise at de tar ansvar for bærekraft og miljøet på og rundt det aktuelle området, og at de ønsker å fremme miljøriktig adferd i kommunens friområder. Videre synliggjør Blått Flagg innsatsen som er lagt ned både mht. badevannsovervåking, sikkerhet, service og miljøledelse ovenfor gjestene.

Blått Flagg i Norge styres av Stiftelsen FEE Norway, org. 980 719 839

For å oppnå statusen Blått Flagg og heise det blå flagget, må det søkes hvert år. 

Den norske Blått Flagg-sesongen varer fra 23. juni til 31. august.

I 2022 var det 18 strender, tre marinaer og 8 båter (fra Kragerø Taxibåt og KOK Oslo) som kunne heise og seile med Blått Flagg.

Vil du lære mer om hav, bærekraft, vær og vind?

Her finner du KOK Magazine hvor du kan lese mer.

Bærekraft på KOK

Fra da vi fikk vår første utmerkelse i bærekraft, nemlig Blått Flagg i 2021!

nb_NONorsk bokmål